Heuijerjans.net
Heuijerjans genealogie

Home
Surname List
Name Index
Sources
Email Us

Seventh Generation


184. M F (Theo) HEUJERJANS died in 2010. He was born ~12-18 Aug 1927 in Venlo. (http://www.stationsweb.nl/station.asp?station=rotterdamkleiweg)
"Sinds 2000 ben ik eigenaar en bewoner van de helft van dienstwoning 1A naast station Rotterdam Kleiweg. De andere helft van de woning werd van 1956 tot 2013 bewoond door het echtpaar Heujerjans-Riet. Theo Heujerjans was tot 1977 stationsbeambte te Rtkw en vervanger op de omliggende stations Hofplein, Bergweg en Wilgenplas. Naar mijn weten hadden de stations Rtbw, Rtkw en Rtwp geen stationschef maar vielen zij onder de leiding van de chef van Rotterdam Hofplein. In 1977 werd de lijn geautomatiseerd, zodat wissels en seinen bediend werden vanuit Den Haag. Rtkw werd een halte zonder loket. Theo Heujerjans (geboren 1926) ging in 1980 met pensioen. Hij overleed in 2010, in 2013 overleed zijn vrouw Jopie Heujerjans-Riet. Sinds 2014 hebben wij beide woningen in eigendom. Inmiddels zijn ze samengevoegd. De buitenzijde hebben we zo veel mogelijk origineel gelaten.
De Beer , 29 apr 2015"

M F (Theo) HEUJERJANS and J A (Jopie) RIET were married ~11 Feb 1955 in Rotterdam. J A (Jopie) RIET died in 2013. She was born ~1932. M F (Theo) HEUJERJANS and J A (Jopie) RIET had the following children:

+315

i.

M.A. HEUJERJANS.